Fides

 

 

Op OBS De Regenboog werken wij vanuit de Fides methodiek. Dit is een methodiek die aan de hand van symbolen kinderen leerkrachten

en ouders inzicht geven in hun eigen handelen en dat van de ander. Het is een methodiek die altijd zichtbaar is en niet alleen centraal staat

in een les over sociale zaken. Op deze manier maken wij allerlei zaken bespreekbaar waaronder ook pesten. Wij vinden het van groot belang

dat kinderen het fijn hebben en zich 100% voelen bij ons op school. Ons uitgangspunt is dat iedereen 100% oké is. Hieronder wordt een beknopte

weergave gegeven van de Fides methodiek. Wilt u hier graag meer over weten? Op onze school hebben we een aantal boekjes met

meer informatie over de Fides methodiek, dit boekje kunt u als ouder natuurlijk komen lenen.

In school komen de onderstaande symbolen regelmatig terug. We houden ieder jaar in het begin van het schooljaar een Fides-week, waarbij

we alle symbolen in alle klassen nogmaals uitleggen. Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken in de klassen waarbij we de symbolen kunnen gebruiken. Dankzij deze methodiek durven wij het aan om te zeggen dat wij op OBS De Regenboog een hele prettige sfeer hebben, iets wat het leerplezier natuurlijk ten goede komt.

 

 

 

Ballon

Bij het werken aan zelfvertrouwen en 

opkomen voor onszelf, is het belangrijk

om een goede houding aan te nemen. 

Dit is te leren door ons een ballon voor

te stellen in onze borst. We kunnen ons

enorm opblazen. We kunnen ons een 

leeggelopen ballon voelen. Het fijnste is 

het om ‘1-ballon’ te zijn. Een goede 

houding helpt om aardig over onszelf te 

denken. Andersom helpt aardig over 

onszelf denken ook bij het verkrijgen van

een goede houding.

Domino

Beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. 

Met voldoende moed en zelfvertrouwen 

(1 ballon) lukt het steeds beter om ons 

niet mee te laten voeren, maar om ‘eruit

te stappen’.

Okee-ojee

Ons gedrag wordt erg bepaald door wat

we denken. Door ‘ojee en oké 

gedachten’ te herkennen, krijgen we 

inzicht in ons gedrag. We leren hierdoor 

anders te handelen en daarmee de 

(vaak) irreële angsten en onzekerheden 

positief om te buigen

Sleutelbos

We zouden een probleem voor 

kunnen stellen als een gesloten 

deur. Om die deur te openen, 

hebben we een passende sleutel 

nodig. Als we een bos vol sleutels 

hebben, zit er bijna altijd wel 

eentje bij die past. We weten 

echter meestal niet meteen 

welke dat is. Aan de sleutelbos zit 

ook een grote sleutel. Met deze 

sleutel, die staat voor het 

vertrouwen dat er een oplossing 

is, gaan we sleutels proberen tot 

we de meest werkzame 

gevonden hebben.

       

 

100%

We accepteren wie we zijn en hoe we

zijn en dat laten we ook zien. We zijn

goed zoals we zijn.

Matroesjka

Is een hulpmiddel om onszelf en 

anderen duidelijk te maken hoe we ons

voelen. Het helpt ons om fijne en 

minder fijne gevoelens te accepteren, 

om er beter mee om te gaan. Ze zijn er 

en gaan ook weer voorbij. Het kan ons 

ook laten zien dat gevoelens, over iets 

dat niet met ons te maken heeft, te diep 

binnenkomen. Dat we ervoor kunnen 

kiezen om het los te laten.

Rugzak

We hebben als het ware een 

onzichtbare rugzak. De hele dag maken 

we vanalles mee en dat levert, samen 

met onze gedachten, allerlei gevoelens 

op. Deze ervaringen en de betekenis die 

we er aan gegeven hebben, hebben 

invloed op ons gedrag. Het is daarom 

belangrijk om met anderen te delen wat 

er in onze rugzak zit. Dan begrijpen we 

beter waarom we (of anderen) op 

bepaalde momenten reageren zoals we 

reageren.