Algemeen

Op OBS De Regenboog werken we vanuit visie met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat kinderen uit verschillende jaargroepen bij elkaar in de klas zitten. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Op dit moment hebben we vijf groepen:

  • groep 1/2
  • groep 3/4
  • groep 5
  • groep 6/7
  • groep 7/8

De leerkrachten mailen wekelijks een nieuwsbericht met daarin een overzicht van activiteiten die ze in de klas gedaan hebben. Omdat ouders vanwege de richtlijnen van het RIVM nog niet op school mogen komen, hebben we in de bovenbouw een pilot met een padlet om ouders digitaal meer informatie te geven (over topontdekkers). Via de site kunt u deze padlet vinden onder het kopje "topontdekkers"