MR wie is wie

 

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt

Letty Aarts

Mark de Jongh

Rob van der Laarschot

Olga Stoffels

Wouter Welbers

oudergeleding

oudergeleding

personeelsgeleding

personeelsgeleding

personeelsgeleding

voorzitter

 

secretaris

(zwangerschapsverlof)

(waarnemend)