MR wie is wie

 

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt.

 

Letty Aarts

Mark de Jongh

Rob van der Laarschot

Yvonne Vos

 

oudergeleding

oudergeleding

personeelsgeleding

personeelsgeleding

 

voorzitter

 

secretaris