OR

De OR (Ouderraad)

De OR helpt het team bij de organisatie van allerlei activiteiten. Het is een club actieve ouders die graag leerzame en leuke activiteiten voor de kinderen mee helpt uitvoeren. Voor deze activiteiten worden vaak extra ouders gevraagd, naast de leden van de OR. Dit gebeurt meestal door een inschrijflijst bij de lokalen.

Ouderbijdrage

De OR beheert ook de ouderbijdragen. De ouderbijdragen worden gebruikt om de extra activiteiten mogelijk te maken. Elk jaar worden de ouders geïnformeerd over de besteding van de ouderbijdragen.

Contact met de OR?

De voorzitter van de ouderraad is Kamie de Bruin. Contact opnemen met haar kan via de school (info@deregenboogbreugel.nl)