Radio Regenboog Breugel

Openbare basisschool De Regenboog gaat on air!

Jazeker! We gaan een eigen radioprogramma maken voor onze eigen radiozender: Radio Regenboog Breugel! En dat gaat echt wel ergens over…

Onderwijs dat boeit. Dat over het echte leven gaat. Onderwijs waardoor je talenten kunt ontwikkelen. En veel leert! Dat wil elke school en dat wil elk kind. Wij gaan dit in onze school werkelijkheid maken. Zoals we dit al lang doen op verschillende manieren. Maar nu door een structurele onderwijskundige invulling: radio maken. Radio dóór kinderen vóór kinderen!

We willen ons onderwijs functioneel en betekenisvol maken. Dat verhoogt de betrokkenheid van kinderen. Onderwijs is vaak een combinatie van instructie en oefenen of verwerken. Het heeft te weinig relatie met de echte wereld.

Burgerschap is belangrijk in onze dorpsgemeenschap. De betrokkenheid op elkaar is essentieel. Het ontwikkelen van burgerschap vraagt concrete activiteiten voor en met kinderen. Deze activiteiten moeten bij voorkeur betekenisvol en levensecht zijn. Onze leerlingen maken deel uit van de dorpsgemeenschap en de hele samenleving. Ze moeten daarin hun weg vinden.

Wat is het idee?

We willen met groepen kinderen radioprogramma's maken die echt wordt uitgezonden via onze website. De kinderen maken radio-uitzendingen over alles wat in hun leefwereld gebeurt: in Breugel, in de wereld, in hunzelf. En ze vertalen dit alles in radio. Ze trekken er op uit, maken interviews op locatie en verwerken die tot een uitzending. Op deze manier ervaren ze wat de functie van radio is, leren Breugel goed kennen, maken actief deel uit van de dorpsgemeenschap.

In onze school bouwen we een echte, professionele radiostudio. Deze binnenruimte wordt mede door de kinderen vormgegeven zodat het echt hún studio wordt. Dit vraagt nog wel wat bouwwerk…De studio wordt in januari 2016 gerealiseerd.

Vervolgens helpt student Nelleke Arnout van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek ons met het maken van programma’s. Nelleke is als DJ werkzaam bij Radio Glow! in Eindhoven en heeft op de redactie van Radio2 gewerkt. Ze maakt een redactie en een programmaraad. Ze leert de kinderen hoe ze jingles maken, one-liners bedenken, interviews houden en alles wat nodig is. We krijgen hiervoor ook tijdelijk een extra leerkracht die boordevol creatieve ideeën zit. Zij vormen het werkteam!

Het doel is natuurlijk: leren! Kinderen maken verschillende programma-onderdelen. Kinderen lezen elke dag de krant, bekijken wat interessant nieuws is voor de radio, gaan hierover in de redactie in gesprek, maken teksten, enzovoorts. Dit is leesonderwijs, begrijpend lezen, presenteren, samenwerken, luisteren, afstemmen en nog veel meer.

Kinderen houden bij wat er in Son&Breugel te doen is en maken hierover reportages. Ze kijken door hun eigen ‘bril’ naar de wereld en geven dit terug aan de luisteraars. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bedrijf bezoeken zodat ze over bedrijven en hun activiteiten veel leren.

Ze hebben ook hun eigen hobby’s en belevingswereld die aan bod mag komen: je favoriete kleding, muziek, eten, plekje in Breugel, enzovoorts. Ze leren hoe dit op een leuke manier te presenteren is op de radio zodat het voor een luisteraar interessant is.

Doelgroepen:

De eerste doelgroep zijn de kinderen zelf. Ze moeten het programma dus zelf aantrekkelijk vinden. De tweede doelgroep zijn de familie en vrienden.

Wil je betrokken zijn bij Radio Regenboog?

Het realiseren van de programma's is natuurlijk een hele klus! De start alleen al!

We moeten de studio gaan bouwen. Hiervoor is materiaal nodig. En mankracht. Vind je het leuk om met onze kinderen de studio te bouwen en te beschilderen? Ben je een bouwvakker? Heb je kennis en ervaring om deze onderwijsdroom mee mogelijk te maken? Ken je iemand die dat leuk vindt? Weet je waar we bouwmateriaal kunnen ritselen (Van der vleuten in Best?)? Heb je nog andere ideeën? Laat het ons weten! De planning is dat de studio in januari 2016 gerealiseerd zal worden.

Als de studio gebouwd is, gaan we deze oppimpen. En dan niet gewoon zoals thuis, maar hip, trendy! Kun je schilderen? Kun je iets met graffiti of vergelijkbaar? Of ken je iemand die dat met onze kinderen kan doen? Vind je het leuk om met kinderen een ruimte om te bouwen tot een echte radiostudio? De binnenkant? Of liever de buitenkant? En wat dacht je van de schoolgevel? Heel Breugel moet immers weten waar de studio is!

We gaan professionele studio-apparatuur kopen! Vervolgens bouwen we de techniek op in onze studio. Heb je verstand van digitale techniek? Vind je het leuk om de studio te helpen opbouwen? Kun je uit de voeten met electronica en digitale spullen?

We gaan een programmaraad instellen. Dit zijn de mensen die het programma gaan ontwikkelen: welke onderdelen, waarover moet het programma gaan? Natuurlijk zijn de kinderen hierin belangrijk! Maar zij kunnen dit niet alleen.  Vind je het leuk om hieraan bij te dragen? Heb je taalgevoel? Ben je geïnteresseerd in radio? Bedenk wel…we beginnen vanuit de kinderen!

Van het één komt het ander… Geen idee wat we nog allemaal gaan doen in het kader van Radio Regenboog. Op bedrijfsbezoek, Breugel verkennen, reportages maken op locaties… Vind je het leuk om met een paar kinderen in de auto op pad te gaan en te zien hoe zij aan het werk gaan? Een rol op de achtergrond, maar wel nodig om het programma te kunnen maken. Op tijd ergens zijn, aan het werk en op tijd terug. Laat het weten aub.

Er is in Nederland nog geen schoolradio als Radio Regenboog. Het is een unieke kans voor onze kinderen en de school om te laten merken dat we midden in de samenleving staan!