Schooldocumenten

Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten. Uk kunt deze downloaden door op de titel te klikken.

Verlofformulier

Schoolgids

Schoolkalender

Schoolplan

Schoolondersteuningsplan

 

Privacyverklaring website

 

Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers

 

Privacy responsible disclosure

 

Protocol pesten

 

Protocol luizen & Kaminstructie luizen

 

Klachtenregeling PlatOO