Schooltijden

Schooltijden

Maandag   08.30 – 14.45 uur  lunchpauze: 12.00 – 12.45 uur
Dinsdag     08.30 – 14.45 uur  lunchpauze: 12.00 – 12.45 uur
Woensdag  08.30 – 12.00 uur*
Donderdag 08.30 – 14.45 uur lunchpauze: 12.00 – 12.45 uur
Vrijdag         08.30 – 14.45 uur lunchpauze: 12.00 – 12.45 uur

* De kinderen van groep 1-2 hebben één keer per twee weken een hele woensdag vrij.

 

Vakantierooster  en vrije dagen 2020-2021

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021. Tevens hebben wij in het kader van de professionalisering van ons als team een aantal studiedagen gepland. De kinderen hebben dan een vrije dag. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend op het rooster. Bij het maken van dit rooster volgen wij het advies van de provincie Noord-Brabant. 

 

Vakantiedagen

Studiedagen*

Vrije (mid)dagen 

1ste schooldag  Herfstvakantie

Kerstvakantie  Carnaval

2e Paasdag

Meivakantie   

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

24-08- 2020

19-10 t/m 23-10-2020

21-12 t/m 01-01-2021

15-02 t/m 19-02-2021

05-04-2021

03-05 t/m 14-05-2021

24-05-2021   

26-07 t/m 03-09-2021

Maandag 14 september 2020

Dinsdag 24 november 2020

Woensdag 27 januari 2021 

Vrijdag 26 maart 2021

Donderdag 17 juni 2021

Vrijdag 18 juni 2021

 

*Studiedagen voor het team, kinderen vrij

Vrijdagmiddag 16 oktober 2020

Vrijdag 18 december 2020 (hele dag) 

Vrijdagmiddag 12 februari 2021

Vrijdagmiddag 30 april 2021

Vrijdagmiddag 23 juli 2021