Uitleg overblijven

Uitleg overblijven 

Het overblijven wordt mede door ouders gecoördineerd. Er wordt tijdens het overblijven gehandeld vanuit de visie en afspraken van de school. Leerkrachten, ouders en kinderen zijn hiervan op de hoogte. Naast de ouders is er altijd één leerkracht die mee toezicht houdt. Op deze manier weten de leerkracht wat er gebeurt tijdens de pauzetijd. De leerkracht is tevens eindverantwoordelijke. 

Er is één vaste ouder per dag die de taken verdeelt en twee ouders die ondersteunen.

 1.   Als je komt helpen, meld je je om 11.45 bij de ouder die voor de dag dat jij komt helpen de taken verdeelt.
 2.   Je ondersteunt in de groepen 1-2-3 bij het eten. Na afloop van het eten worden de tafels schoongemaakt. Daarna ga je naar buiten.
 3.   De vaste ouder geeft aan op welk deel van het speelplein jij toezicht houdt.
 4.   Ook geeft deze ouder aan welke materialen de kinderen mogen gebruiken en welke afspraken hierover zijn.
 5.   De speeltijd is te beschouwen als ‘vrije tijd’ voor de kinderen. Ze zijn dus in principe vrij om te kiezen wat ze doen en met wie ze spelen.
 6.   Er zijn natuurlijk wel algemene regels die ook onder schooltijd gelden: respectvol omgaan met andere kinderen en met materialen.
 7.   Gebruikte materialen worden door kinderen teruggelegd in de plastic bakken die daarvoor bestemd zijn. 
 8.   We bieden positieve ondersteuning aan de kinderen. We straffen dus in principe niet, maar spreken kinderen aan op hun gedrag. Ook samen spelen moeten kinderen leren.
 9.   Bij incidenten spreken we een kind aan, leggen de regels nog eens uit zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit geeft houvast.
 10. Bij herhaalde overtreding wordt een kind even in een ‘time-out’-situatie geplaatst om tot rust te komen. Dit wordt gemeld aan de leerkracht die mee toezicht houdt.
 11. Als de bel gaat en de speeltijd is afgelopen, zorg je er mede voor dat de kinderen weer naar binnen gaan en hun gebruikte materialen opruimen.
 12. Bij uitzonderlijk slecht weer blijven de kinderen binnen (door de school te bepalen). De kinderen blijven dan in hun klas. De leerkrachten zorgen voor spellen, kleurplaten en dergelijke. Je loopt met de andere ouders in de school en spreekt onder elkaar af wie waar toezicht houdt. De vaste ouder regelt dit toezicht.

Vaste dagouders
Maandag          Rozemarijn (Moeder van Romee en Rosa)
Dinsdag            Martje (Moeder van Merel en Vlinder)
Donderdag      Kamie (Moeder van Juka en Kesie)
Vrijdag              Kerstin (Moeder van Luna, Sterre)