Wie zijn wij? En waar staan wij voor?

De Regenboog wil als enige openbare school in Son en Breugel een leergemeenschap vormen waarin de totale ontwikkeling van kinderen centraal staat. Kinderen groeien op tot zelfstandige mensen die zich competent voelen. Omgaan met verschillen is daarbij een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken. Vandaar onze missie:

De Regenboog, dé school met oog voor iedereen!

  

Op OBS De Regenboog hebben we hoge maar realistische verwachtingen van kinderen en ons onderwijs!

 

Op OBS De Regenboog bieden we onderwijs op maat. Ieder kind is welkom en krijgt wat het nodig heeft afgestemd op de individuele behoefte! 

Op OBS De Regenboog is oog voor de totale ontwikkeling van kinderen! 

Op OBS De Regenboog werken, spelen en leren we van en met elkaar!


 

Concrete vertaling naar ons onderwijsconcept 

 

Op OBS De Regenboog hebben wij hoge maar realistische verwachtingen van kinderen en ons onderwijs. 

Wij staan voor kwalitatief hoog onderwijs. 

Structuur en duidelijke afspraken zijn voor alle betrokkenen duidelijk op school. 

We geven onderwijs in heterogene groepen zodat kinderen van en met elkaar kunnen leren. 

Kinderen krijgen instructie op niveau waardoor er onderwijs op maat wordt geboden. 

Doorgaande lijnen zijn zichtbaar binnen de school op het gebied van instructie, klassenmanagement en pedagogisch klimaat.

Wij zorgen voor educatief partnerschap met alle betrokkenen van de school. Hierin communiceren we open en transparant. 

Op OBS De Regenboog bieden wij onderwijs op maat en is ieder kind welkom. 

Het onderwijs wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van ‘Actief leren’. 

Er is veel ruimte voor zelfstandig en samenwerken. 

De leerkrachten geven samen met de kinderen het onderwijs vorm. 

Leerlijnen staan centraal, de methode dient gebruikt te worden als bronnenboek. 

Er is sprake van onderwijs op maat. Kinderen kunnen wisselende taken krijgen passend bij de eigen ontwikkelingslijn. 

Er wordt groepsoverstijgend en thematisch gewerkt waar mogelijk. 

Instructies worden gegeven volgens het DI model in kleine groepjes. Op basis van instructiebehoeften worden kinderen geclusterd. 

Er is een duidelijk klassenmanagement in groep 1 t/m 8 die structuur en duidelijkheid biedt voor de kinderen.

Op OBS De Regenboog is oog voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op school wordt dit niet beperkt tot de basisvakken.

Talenten van leerkrachten, kinderen en ouders worden actief ingezet. 

Het aanbod wordt afgestemd op de interesses en talenten van kinderen en leerkrachten. 

In groep 1 t/m 4 wordt thematisch gewerkt. 

In groep 5 t/m 8 wordt bij de wereldoriënterende vakken thematisch gewerkt.  

De leeromgeving is betekenisvol en uitdagend ingericht. Dit zet kinderen aan tot actief leren. 

Op OBS De Regenboog werken, spelen en leren we met en van elkaar. 

Samen staat bij ons centraal. Dit houdt in dat wij goed contact onderling en samenwerken met alle betrokken partijen belangrijk vinden. 

Door middel van gezamenlijke activiteiten met meerdere groepen, ouders en betrokken partijen wordt samenwerking gestimuleerd. 

Ons onderwijs wordt gegeven in heterogene groepen. Leren van en met elkaar is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast biedt werken in heterogene groepen de mogelijkheid tot het bieden van onderwijs op maat.  

Onderwijsprojecten worden ingevuld in afstemming met leerkrachten, kinderen en ouders. 

Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan de KMR. Hierdoor wordt de inspraak van kinderen bij ons op school vergroot.